Zapraszamy!

1. Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących w języku ukraińskim w klasach 1-11 według programu Ministerstwa Oświaty i Kultury Ukrainy oraz nauka języka polskiego.
2. Szkolenia i wsparcie dla wszystkich chcących nauczyć się języka ukraińskiego w Polsce.
Ośrodek edukacyjny został utworzony decyzją Rady Organizacji Publicznej „Ukraińskie Centrum Edukacyjne” nr 3 z dnia 1 września 2017 roku.
Adres siedziby: ul.Zgoda 5/5, Warszawa 00-018
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z dyrektorem pod numerem telefonu: +48 729 467 399
Natalyia Kravets